Đây là buổi khởi động chương trình Hành trình đỏ năm 2020, theo kế hoạch BCĐVĐHMTN tỉnh Cà Mau tổ chức Lễ khai mạc Hành trình Đỏ và Lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2020 vào ngày 15/7/2020.

Huyện Đầm Dơi tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện

Sự kiện đã thu hút hơn 1.000 người tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện. Qua xét nghiệm, khám sàng lọc, ban tổ chức đã thu được 743 đơn vị máu. Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp, là trách nhiệm, bổn phận thiêng liêng của mỗi cá nhân với cộng đồng, xã hội; thể hiện truyền thống đoàn kết, nhân ái, đùm bọc, chia sẻ của dân tộc Việt Nam...

Lực lượng vũ trang tham gia hiến máu

Chương trình Hành trình đỏ 2020 sẽ kéo dài hơn 2 tháng, từ 06/6-08/8/2020.  Chương trình đã góp phần đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân cả nước về hiến máu tình nguyện, mở rộng đối tượng hiến máu, thúc đẩy phong trào hiến máu ngày càng chất lượng, hiệu quả, bền vững.

Đồng thời, đây cũng là cơ hội để tăng cường tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh; đào tạo, củng cố và duy trì lực lượng tình nguyện viên vận động hiến máu; giúp các địa phương có thêm những bài học kinh nghiệm quý báu trong công tác tổ chức và tiếp nhận máu số lượng lớn.

Như Tân, Hội CTĐ tỉnh Cà Mau