Tham gia chương trình hiến máu cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, hội viên Hội Phụ nữ thuộc Công an tỉnh Cà Mau và Hội viên Hội Chữ thập đỏ. Với tinh thần xung kích, tình nguyện, sẻ chia về cuộc sống cộng đồng, các cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên, đã tích cực tham gia chương trình hiến máu, góp phần bổ sung và đáp ứng nhu cầu máu trong cấp cứu, điều trị tại các cơ sở y tế, nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Không những hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, Công an tỉnh Cà Mau luôn là đơn vị xung kích, đi đầu trong các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và tỉnh Cà Mau phát động.

Hội CTĐ tỉnh Cà Mau phối hợp Công an tỉnh Cà Mau tổ chức chương trình HMTN

Đây cũng là dịp để cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên Công an Cà Mau hiểu thêm ý nghĩa, tính nhân văn của việc tình nguyện hiến máu nhân đạo - một nghĩa cử cao đẹp giữa người với người; đồng thời cũng là hoạt động gắn liền với công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm, phẩm chất cách mạng của người chiến sĩ công an nhân dân, luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động nhân đạo, vì cuộc sống bình yên của nhân dân.

Các chiến sỹ Công an tỉnh Cà Mau tình nguyện hiến máu.

Công an tỉnh Cà Mau luôn là đơn vị xung kích, đi đầu trong  việc hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư - Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Ủy ban Trung ương MTTQVN và Lãnh đạo Bộ Công an về hiến máu cứu người và hiến được 667 đơn vị máu, theo kế hoạch dự kiến ngày 19/4/2020 sẽ tiếp nhận 500 đơn vị máu.

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau kêu gọi Các tổ chức, cá nhân cần đẩy mạnh tuyên truyền, vận động rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị, tổ chức tuyên truyền về ý nghĩa của việc hiến máu, tạo chuyển biến từ nhận thức thành hành động. Bên cạnh đó cần phát huy vai trò của Ban công tác Mặt trận ở các địa bàn dân cư, của các tổ chức thành viên để thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân, các đoàn viên, hội viên tham gia hiến máu, nhằm động viên đồng bào, đồng chí tích cực tham gia HMTN và tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Phối hợp với các cơ sở tiếp nhận máu thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo hướng dẫn của ngành y tế và truyền tải thông điệp "Hiến máu an toàn – Không ngại Covid”; về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hiến máu cứu người trong thời gian dịch bệnh Covid-19; vận động cán bộ, công chức, người lao động, nhân dân sinh sống và làm việc trên địa bàn tham gia hiến máu, đặc biệt đối với những người đã từng tham gia hiến máu; tổ chức các hoạt động HMTN, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân, gia đình có thành tích xuất sắc trong công tác HMTN và vận động HMTN; tiếp tục nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến tại địa phương, đơn vị.

Như Tân, Hội CTĐ tỉnh Cà Mau