Đến dự Lễ mít tinh có các thành viên Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện của huyện, đại diện lãnh đạo các ngành đoàn thể và Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện, cùng hơn 200 lực lượng tình nguyện viên là cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang của các ban ngành cấp huyện; đoàn viên, hội viên, thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện của các xã, thị trấn cùng với Thầy, cô giáo trên địa bàn huyện tham gia hiến máu.

Lực lượng vũ trang tham gia hiến máu

Với thông điệp:  “Hiến máu cứu người là nghĩa cử cao đẹp”, “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”. Hiến máu sẽ giúp cho người bệnh cần máu tìm lại sự sống, nghĩa cử này đã được cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện Trần Văn Thời nhiều năm nay đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện.

Đây là kết quả của sự tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức của ban chỉ đạo các cấp từ huyện đến cơ sở, cùng các ban ngành đoàn thể cấp huyện, đã làm cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, đoàn viên. hội viên và nhân dân hiểu được ý nghĩa thiết thực của việc hiến máu cứu người.

Tạ Văn Liệt, HCTĐ Trần Văn Thời