Học viên thực hành phần mềm thu thập thông tin trên điện thoại

      Dự tập huấn có ông Phùng Như Tân, Phó Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh Cà Mau; Bà Phạm Thanh Mỹ đại diện Hội CTĐ Việt Nam, đến tham dự còn có đại diện nhà cung cấp dịch vụ tài chính Viettel Cà Mau, Vnpost và 40 tình nguyện viên đến tham dự.

      Về nội dung giới thiêu chung hợp phần hỗ trợ, hướng dẫn quy trình hộ trợ người dân bị ảnh hưởng mưa lũ, hướng dẫn thu thập thông tin hộ hưởng lợi, thực hành thu thập thông tin và hỏi đáp, lập kế hoạch và khung thời gian.

     Đây là hoạt động hợp phần 2 “Xây dựng tính phục hồi sau thảm họa dựa vào cộng đồng thông qua chương trình Vệ sinh – Nước sạch và các biện pháp giảm thiểu rủi ro cấp hộ gia đình tại tỉnh Cà Mau” thuộc Dự án “Quản lý rủi ro thiên tai/thảm họa dựa vào cộng đồng” tại tỉnh Cà Mau - Giai đoạn II.

     Qua buổi triển khai, các Tình nguyện viên sẽ thu thập thông tin và chọn 3.250 hộ hưởng lợi, sau đó tổ chức cấp phát thông qua đơn vị cung cấp dịch vụ tài chính, tổng số tiền hỗ trợ 4,250 tỷ đồng,

Như Tân, Hội CTĐ tỉnh Cà Mau