- Mô hình bếp cháo, cơm từ thiện tại Bệnh viện của Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Bình, U Minh, Đầm Dơi, Trần Văn Thời, thành phố Cà Mau

- Mô hình "hủ gạo tình thương", "con heo vàng" của huyện Hội Cái Nước.

- Mô hình hỗ trợ vốn trong hội viên của Hội Chữ thập đỏ huyện Cái Nước, Trần Văn Thời, Thới Bình, Đầm Dơi và thành phố Cà Mau

- Mô hình “Con heo đất”, "Giúp bạn vượt khó" (U Minh, Đầm Dơi, Năm Căn)

- Mô hình Cộng đồng an toàn tại huyện Trần văn Thời.

- Các Câu lạc bộ Hiến máu tình nguyện cứu người.