1. Hội Chữ thập đỏ Thành phố Cà Mau
- Địa chỉ: 02 Bùi Thị Xuân, phường 4, Tp Cà Mau
- Chủ tịch: Ông Huỳnh Trúc Sơn
- Điện thoại cơ quan: 0290. 3831236

2. Hội Chữ thập đỏ huyện Phú Tân
- Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Cái Đôi Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh Cà Mau
- Chủ tịch: Trịnh Tôn Nám
- Điện thoại cơ quan: 0290.3782210

3. Hội Chữ thập đỏ huyện Thới Bình
- Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau
- Chủ tịch:  Nguyễn Tấn Hùng
- Điện thoại cơ quan: 0290.3860052

4. Hội Chữ thập đỏ huyện Trần Văn Thời
- Địa chỉ: Khóm 9, trị trấn Trần Văn Thời, huyện Trần văn Thời, tỉnh Cà Mau
- Chủ tịch: Mai Vũ Lâm
- Điện thoại cơ quan: 0290.3896295

5. Hội Chữ thập đỏ huyện U Minh
- Địa chỉ: Khóm 2, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau
- Chủ tịch: Trịnh Thanh Trần
- Điện thoại cơ quan: 0290.3863378

6.  Hội Chữ thập đỏ huyện Cái Nước
- Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Cái Nước, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.
- Chủ tịch: Nguyễn Hữu Thích
- Điện thoại cơ quan: 0290.2242919

7.  Hội Chữ thập đỏ huyện Đầm Dơi
- Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn Đầm Dơi, huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau
- Chủ tịch: Nguyễn Hoài Phong
- Điện thoại cơ quan: 0290.3858201

8.  Hội Chữ thập đỏ huyện Năm Căn
- Địa chỉ: Khóm 1, thị trấn năm Căn, huyện Năm căn, tỉnh Cà Mau
- Chủ tịch: Nguyễn Thanh Sơn

- Điện thoại: 0913.878.572
- Điện thoại cơ quan: 0290.3877980

9.  Hội Chữ thập đỏ huyện Ngọc Hiển
- Địa chỉ: Ấp Kiến Vàng, thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau
- Chủ tịch: Huỳnh Minh Chiến
- Điện thoại cơ quan: 0290.3719095

10. Hội Từ thiện Từ Tâm

- Địa: ấp Năm Đảm xã Lương Thế Trân, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau

- Chủ tịch: Phạm Minh Quang
- Điện thoại: 0939.046.655