Tham gia hiến máu là cán bộ, công chức, viên chức, thâỳ, cô giáo, lực lượng vũ trang, các ban ngành đoàn thể cấp huyện; đoàn viên, hội viên, thanh niên xung kích, thanh niên tình nguyện của các xã, thị trấn.

 

Lực lượng tham gia hiến máu

Lực lượng vũ trang hiến máu

       Qua một buổi hiến máu tình nguyện Bệnh viện Huyết học truyền máu Cần Thơ, đã sàng lọc,tkết quả đã tiếp nhận được 151 đơn vị máu, trong đó 250 ml là 55 đơn vị, 350 ml là 95 đơn vị.

      Với thông điệp. “Hiến máu - Vì người và chứng tỏa mình khỏe mạnh”, “cho máu là cho thêm sự sống, cho thêm tiếng cười và vòng tay yêu thương”

       Nhiều năm qua, lực lượng này đã nhiệt tình hưởng ứng tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện. Đây là kết quả của sự tuyên truyền vận động bằng nhiều hình thức của Ban Chỉ đạo các cấp từ huyện đến cơ sở, cùng các ban ngành đoàn thể cấp huyện, đã làm cho cán bộ, công chức, viên chức, thầy giáo, cô giáo, lực lượng vũ trang, đoàn viên. hội viên và nhân dân hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu cứu người.

                                              Tạ Văn Liệt, Hội CTĐ huyện Trần Văn Thời