Trong 5 năm qua, Chi bộ Hội Chữ thập đỏ tỉnh Cà Mau đã tập trung lãnh đạo đảng viên, viên chức, đơn vị phấn đấu vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Chi bộ, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đề ra. Nổi bật là làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, nâng cao nhận thức của đảng viên, viên chức, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước, an tâm công tác, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống. Trong nhiệm kỳ, chi bộ luôn được xếp loại chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đoàn Chủ tịch bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành

Chi bộ phối hợp với chính quyền lãnh đạo công tác Hội luôn đạt và vượt chỉ tiêu Trung ương Hội giao, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội của địa phương.

Đồng thời, Chi bộ cũng đã làm tốt công tác phát triển đảng viên, lãnh đạo hoạt động đoàn thể hàng năm đều đạt vững mạnh.

Đại hội đã tập trung thảo luận những kết quả đạt được, những mặt còn hạn chế, bài học kinh nghiệm và đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Chi bộ tiếp tục xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Hội. Đại hội cũng biểu quyết các chỉ tiêu cụ thể và thống nhất các nhiệm vụ, giải pháp trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Phan Thanh Phương đã biểu dương những kết quả đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, yêu cầu chi bộ cần tiếp tục thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; công tác an sinh xã hội, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

Đồng chí Phan Thanh Phương, Phó Bí thư Đảng ủy DCĐ tặng hoa cho Ban Chấp hành

Ban Chấp hành ra mắt, hứa hẹn

Đại hội đã bầu Chi ủy Chi bộ, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 3 đồng chí; bầu đồng chí Trần Quốc – Chủ tịch Tỉnh Hội làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Nguyễn Thị Kim Chi - Phó Chủ tịch Tỉnh Hội làm Phó Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng đã bầu 1 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Dân Chính Đảng, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Kim Chi, HCTĐ tỉnh Cà Mau